Argan Cosmetica

Gezondheidsrisico’s van Haarbehandelingen

Gezondheidsrisico’s van Haarbehandelingen
Wees voorzichtig met het behandelen van je haar.

Misschien ben je er niet van op de hoogte, maar je tripjes naar de kapsalon voor het behandelen van je haar kunnen afbreuk doen aan je gezondheid en het milieu verstoren.

Waarschijnlijk behoor je tot de grote groep mensen die denken dat de behandelingen aangeboden in de salon die je vaak bezoekt, veilig zijn en geen gevaar vormen voor je gezondheid. Omdat je ervan uitgaat dat deze toch gecontroleerd worden door de betrokken autoriteiten.

Dit is helaas niet het geval. Er zijn bepaalde mazen in de wetten van giftige stoffen, en dat is de reden waarom bepaalde schoonheidsbehandelingen en producten beschikbaar worden voor publiek gebruik. Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten hebben een aantal mazen in de TSCA of Toxic Control Substance Act geleid tot het onvermogen van de FDA of de Amerikaanse Food and Drug Administration om bedrijven wettelijk te verplichten hun producten te testen op veiligheid. Dit betekent dat zowel werknemers als klanten in de salons worden blootgesteld aan giftige chemische stoffen en kwetsbaar zijn voor de schadelijke gevolgen.

De vraag naar groene haarbehandelingen

Gelukkig is de roep om groen te gaan sterker dan ooit tevoren en sommige mensen hebben zelfs groene salons geopend. Een groot aantal eigenaren van groene salons melden dat hun klanten verrast zijn als ze de kapsalon inlopen en niet worden begroet door de geur van ammoniak. Kapsalons gebruiken ammoniak vaak voor haarkleuringen en veel mensen die naar de salon gaan hebben de geur van ammoniak geaccepteerd als een van de ongemakken waar ze mee te maken krijgen als ze hun haar laten kleuren. Maar, ammoniak is geen klein ongemak. Vooral in hoge concentraties vormt het bepaalde gezondheidsrisico’s als het wordt ingeademd, zoals het verbranden van de neus, keel en luchtwegen. Dit kan resulteren in beschadigingen of een gebrekkig functioneren van de luchtwegen. Zelfs langdurige blootstelling aan lage concentraties van ammoniak kan leiden tot hoesten en neusirritaties.

Gezondheidsrisico’s van straightening behandelingen

Straightening behandelingen, zoals de Brazilian Blowout, kunnen voor zowel werknemers als klanten zeer giftig zijn, omdat in dit soort behandelingen producten worden gebruikt die formaldehyde bevatten. Formaldehyde staat bekend als kankerverwekkend voor de mens of simpel gezegd een stof die kanker kan veroorzaken. Als je een dergelijke behandeling ondergaat, word je iedere keer als je haar warm wordt gemaakt, blootgesteld aan formaldehyde, omdat deze gevaarlijke dampen geactiveerd worden door warmte. Voor je eigen gezondheid en die van anderen is het het beste om chemische haarbehandelingen te vermijden.

Gezondheidsrisico’s van haarverf en haarextensies

Haarverf en haarextensies kunnen voor salonbezoekers veilig lijken, maar leveren wel degelijk risico’s voor de gezondheid op. In de Verenigde Staten bevat naar schatting tweederde van de conventionele haarverven de chemische stof PPD of para-fenyleendiamine. In Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Zweden, is deze stof al verboden om te gebruiken. Blootstelling aan PPD kan allergische reacties veroorzaken, waaronder huidirritatie en zelfs de dood. In 2010 overleed een tiener als gevolg van blootstelling aan PPD en een anafylactische shock. De meeste conventionele haarkleuringen bevatten ook bekende carcinogenen, veelal afkomstig van teer. Haarextensies kunnen ook 1-4 dioxaan bevatten, wat door de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) als mogelijk kankerverwekkend wordt genoemd, en styreen, wat een neurotoxine is. Om ervoor te zorgen dat je geen risico’s loopt, zou je je haarkleuringen in groene salons moeten laten doen die geen gebruik maken van synthetische chemicaliën, ammoniak en PPD.

Voeg onze Facebook-pagina toe aan je favorieten en deel dit bericht met je vrienden.